Skriv ut

Byggnadsminne och pågående utredning om kulturreservat

Horns Tegelbruk förklarades som byggnadsminne av länsstyrelsen i Skaraborg i Oktober 1996 med motiveringen:

Horns Tegelbruk är ett av Sveriges bäst bevarade tegelbruk. Bruket hör till de första industrialiserade tegelbruken i Sverige och representerar en tradition av småskalig tegeltillverkning som tidigare var mycket vanlig i länet, liksom landet i helhet. Industrimiljön med byggnader, ugnar, maskiner och annan utrustning är till stor del intakt och visar tegelproduktionens utveckling under 1900-talet. Som källa till kunskap om tegeltillverkning besitter Horns Tegelbruk ett högt teknik - och industrihistoriskt värde. Den goda tekniska statusen innebär stora möjligheter att åskådliggöra produktionsprocessen, bland annat genom fortsatt tillverkning i liten skala. Detta gör även Horns Tegelbruk till ett i hög grad levande kulturminne med ett betydande pedagogiskt värde.

Forsviks Industriminnen fick i Oktober 2004 i uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland att göra en kulturhistorisk utredning som underlag för ett eventuellt blivande beslut om kulturreservat vid Horns Tegelbruk. Utredningen är skriven av antikvarie Hans Hellman och arkitekt Mikael Hedin, Forsviks Industriminnen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands bakgrund och motiv till den kulturhistoriska utredningen:

Horns Tegelbruk ägs idag av (Ingemar Lorentzon) som vårdar anläggningen och ansvarar för tegelproduktionen. Lorentzon vill av åldersskäl dra sig tillbaka och är angelägen om att anläggningen även i framtiden ska underhållas, att kunskapen om tegeltillverkningen ska föras vidare och att verksamheten ska kunna fortsätta. Länsstyrelsen anser att det är av stort kulturhistoriskt intresse att tegelbruket kan ha en levande verksamhet och att kunskaperna om denna lever vidare. Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Länsstyrelsen ska undersöka om det går att ge stöd till verksamheten genom att också skydda det som kulturreservat.

Idag ägs Horns Tegelbruk av Andreas Lorentzon vars farbror är Ingemar Lorentzon, utredningen om kulturreservat fortskrider.

Tuesday the 23rd. (c) Horns Tegelbruk - Joomla 2.5 templates - FreeTemplateSpot

Horns Tegelbruk - info@hornstegelbruk.se - Tel: 070 - 54 99 038 - Vi innehar F-Skattsedel